Τι συμβαίνει με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ;

ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα