Το έργο μας

Ο ΣΕΚ στη μέχρι τώρα πορεία του αριθμεί μια σειρά από επιτεύγματα-προτάσεις, ανάμεσα στα οποία είναι και τα παρακάτω:

 

H ηλεκτρονική διασύνδεση των σφαγείων (διαδικτυακή πύλη “Άρτεμις”). Η δομή της αποτελεί πρωτοβουλία του ΣΕΚ. Στόχος της είναι η παρακολούθηση της αγοράς κρέατος και γάλακτος, η διαπίστωση της εθνικής παραγωγής και η προστασία της από τις «ελληνοποιήσεις».

 

Τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης ήταν μια καινοτόμος δράση, πρόταση του ΣΕΚ, που με ταχύτατες διαδικασίες, οδήγησε στον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την ενίσχυση της εισαγωγής της μηχανικής άμελξης αλλά και άλλων συμπληρωματικών επενδύσεων.

 

Παρεμβάσεις για την προώθηση και προστασία των προϊόντων του κλάδου και ιδιαίτερα της Φέτας ΠΟΠ και του γιαουρτιού, για την προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών.

Μεταξύ των σημαντικών παρεμβάσεων αποτελούν:

Η δικαστική απόφαση – σταθμός με την οποία απαγορεύεται σε μια από τις κορυφαίες γαλακτοβιομηχανίες της Τουρκίας, την εταιρεία YORSAN, να χρησιμοποιεί την ονομασία Φέτα σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η άσκηση αίτησης ακύρωσης εναντίον του εμπορικού σήματος «ΦΕΤΑ» Κινέζικης εταιρίας στην αγορά της Κίνας, δια μέσου του Δικηγορικού Γραφείου HUANG MEI στο Πεκίνο, το οποίο υπεδείχθη από την Ελληνική πρεσβεία, στο Πεκίνο, αποστέλλοντας συγχρόνως σχετικό υπόμνημα, για νομική χρήση.

– Στις Ινδίες: Ο ΣΕΚ ανέλαβε ως δικαιούχος της Ονομασίας ΠΟΠ ΦΕΤΑ στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας, για την προστασία των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων, στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών που συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

• Η εκπόνηση, μετά από εκτεταμένη συνεργασία με τα μέλη του, η οποία κορυφώθηκε με την Εθνική Συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία Σχεδίου Εθνικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας με εστίαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τομέα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας και με σκοπό την ανάδειξη του κλάδου σε κινητήρια δύναμη της εθνικής αγροτικής οικονομίας.

• Η συμμετοχή και παρέμβαση στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ο ΣΕΚ συμμετείχε σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διαβούλευσης παρεμβαίνοντας συνεχώς για τη διαμόρφωση των θέσεων που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Έλληνα κτηνοτρόφου.

 

Σημειώνουμε ακόμη τη συμβολή του ΣΕΚ στα παρακάτω:

• Τη συμπερίληψη των βοσκότοπων με ξυλώδη βλάστηση στον κοινοτικό ορισμό ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες εκτάσεις.

• Την αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων προς όφελος της κτηνοτροφίας.

• Στην κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση εθνικού πλαισίου γενετικής βελτίωσης με σκοπό την αξιοποίηση των ζωικών γενετικών πόρων της χώρας και την ενίσχυση των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, έτσι ώστε και να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις ελληνικές φυλές αγροτικών ζώων που έχουν απομείνει και κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

• Στις επίκαιρες παρεμβάσεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή για τη διαμόρφωση νομοσχεδίων που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία – πτηνοτροφία.

• Στη δυνατότητα διάθεσης ιδιοπαραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, στην ίδρυση και στη λειτουργία επιχειρήσεων, όπως τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποτελούν προτάσεις του ΣΕΚ που ενσωματώθηκαν στις διατάξεις του ν. 4056/2012

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το έργο του Σύνδεσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας δε σταματά εδώ. Επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Image
0

Μέλη

0

Κτηνοτρόφοι

0

Χρόνια
Εμπειρίας

0

Κλάδοι
Κτηνοτροφίας

ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα