Ο ΣΕΚ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα