Νέα Δήλωση Προέδρου ΣΕΚ Πεβερέτου Παναγιώτη για τους δασικούς χάρτες 6/4/21

ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα