Δράσεις

Περαιτέρω δράσεις:

• Συμμετέχει σε θεσμούς, συλλογικές οργανώσεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κτηνοτροφικών προϊόντων προς το συμφέρον του κλάδου.

• Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και πλείστες άλλες, εκδηλώσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την παρουσίαση και ανάπτυξη των θέσεών του, τη συνεχή ενημέρωση των μελών του, την προώθηση και προβολή όλων των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο.

• Συμμετέχει σε προγράμματα και εκπονεί μελέτες για όλα τα θέματα αγροτικής πολιτικής.

• Υποστηρίζει και δρομολογεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον κλάδο με βασικό στόχο την προστασία και προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων.

• Πρωτοστατεί για την αναγνώριση του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) γιατί αποτελεί το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν, μετά τη Φέτα για την κτηνοτροφία και συμμετείχε για το σκοπό αυτό σε Ομάδα Εργασίας του ΥπΑΑΤ .

• Συμμετέχει σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις στα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία της χώρας μας.

ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα